Begeleiding op maat in financiële zaken en bankzaken voor kmo’s

Sinds oktober 1999 is Van Hollebeke & C° een gevestigde waarde voor bedrijfsleiders en ondernemingen die een begeleiding op maat wensen in financiële zaken en bankzaken. Financiële optimalisatie behoort tot de kerndiensten van Van Hollebeke & C°.

Van Hollebeke & C° richt zich op twee doelgroepen:

1. Bedrijven met een groot groeipotentieel, maar groeipijnen ervaren

 • Bedrijven die willen groeien door concullega’s over te nemen.
 • Bedrijven die niet-kernactiviteiten via een spin-out toch willen laten groeien.
 • Bedrijven die een enorme stijging zien in vraag naar hun diensten/ producten en begeleiding willen om dit succesvol om te zetten.
 • Bedrijven die de aanvraag krijgen om hun producten aan te bieden op de buitenlandse markt en niet weten hoe hieraan te beginnen.

2. Bedrijven die een discontinuïteit kennen en niet meer kunnen functioneren zoals ze zouden willen

 • Een tekort aan liquiditeiten. Leveranciers betalen wordt / is moeilijk.
 • Een tekort aan solvabiliteit. Het eigen vermogen is aangetast.
 • Een tekort aan rendement. Er wordt geen winst meer gemaakt.
 • Een tekort aan terugbetaalcapaciteit tegenover de banken. Lopende kredieten kunnen nog moeilijk terugbetaald worden.
 • Een tekort aan groeicapaciteit. De concurrentie vermindert in een sneltempo.
 • Te veel dealers in een netwerk. De online verkoop is een probleem voor de vaste kosten.

Het team van Van Hollebeke & C° ondersteunt actief bedrijfsleiders op vlak van crisismanagement, risk management, preventief bedrijfsbeleid, proactieve vereffening, WCO-begeleiding en bij de ondersteuning van de Raad van Bestuur.


Diensten voor bedrijven met een groot groeipotentieel, maar groeipijnen ervaren

1. Financiële optimalisatie

 • Inzicht creëren in hoe uw kmo beoordeeld wordt door uw bank, uw leveranciers, uw klanten en de overheden.
 • Bekijken of uw kmo in aanmerking komt om een Vlaamse waarborg te kopen voor uw bank.
 • Financiële risicoanalyse en samenvatting SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats).
 • Toetsing kredietlijnen aan de korte- en langetermijnkredietbehoeften.

2. Risk management

Risk management heeft als doel risico’s te evalueren, te beheersen en te vermijden waardoor opportuniteiten gerealiseerd kunnen worden met een verhogende impact op de toegevoegde waarde van uw onderneming.

3. Ondersteuning Raad van Bestuur

 • optimalisatie beslissingsproces
 • aanleveren en toelichten boordtabellen
 • het laten formuleren van opdrachten aan het operationeel management
 • permanente opvolging en bijsturing van de genomen beslissingen en de uitvoering ervan
 • aandacht geven aan de externe omgevingsfactoren die een invloed kunnen hebben op het bedrijf

Diensten voor bedrijven die een discontinuïteit kennen en niet meer kunnen functioneren zoals ze zouden willen

1. Bemiddeling met banken, leveranciers & klanten

Bemiddelen met banken, leveranciers & klanten om tijdelijke ondersteuning te bieden en ademruimte te kunnen creëren.

2. Crisismanagement

 • Tijdelijk waarnemen van operationele verantwoordelijkheden in bedrijven die in een crisissituatie verkeren;
 • met een rechtstreekse communicatie naar de raad van bestuur;
 • mogelijk op aanvraag van banken en rechtbanken.

3. Preventief vereffeningsproces

Het proces van vereffeningen tijdig onder de loep nemen zodat de waarde van uw activa optimaal benut wordt en de persoonlijke borgstellingen niet moeten worden aangesproken.

4. Proactief bedrijfsbeleid

Op het juiste moment een koerswijziging kunnen aanbrengen en uitvoeren in een bedrijfseconomische activiteit. Daardoor de kans op een faling sterk doen afnemen waardoor schade aan leveranciers en overheid verminderd kan worden, alsook maximaal zorg dragen voor het going-concern en het intact houden van het personeel.

5. WCO-begeleiding (Wet op de Continuïteit van Ondernemingen)

 • In overleg taken afbakenen voor de advocaat, de boekhouder en het kantoor Van Hollebeke & C°.
 • Permanent aftasten van mogelijke hindernissen die zich onverwacht voordoen voor de WCO-aanvragen.
 • Het reorganisatieplan aanmaken, verdedigen bij de rechtbank en uitvoeren.