Van Hollebeke & C° werkt steeds volgens deze 4 principes

 

Neutraliteit

Een professionele neutraliteit ten opzichte van de problematiek waarin de klant zich bevindt om een werkbare oplossing te kunnen bieden.

Kennisoverdacht

Een overdacht van kennis aan de klant zodat deze bij het afronden van de samenwerking autonoom kan doorgaan.

Koel hoofd, warm hart, propere handen en snelle voeten

Het principe van een ‘koel hoofd’, ‘warm hart’, ‘propere handen’ en ‘snelle voeten’ moet zowel bij de klant, bij onze vertegenwoordigers, als bij Van Hollebeke & C° aanwezig zijn.

PDCA kwaliteit regel

Plan – Do – Check – Act