Voorbeelden van hoe de nieuwe wetgeving ‘Waarborgen roerende goederen’ door een niet-bank gebruikt kunnen worden

A. De onderstaande voorbeelden werden gemaakt in het volgende kader

Via het rechtstreeks netwerk van Van Hollebeke & C° (Nederland, Polen, Luxemburg, Portugal en België ) en via het onrechtstreeks netwerk (Frankrijk en UK) hebben we concrete dossiers kunnen inkijken. NL en F hebben reeds lang een gelijkaardige wetgeving roerende goederen.

Veel kennis werd opgedaan door actief 32 WCO’s te begeleiden, door 5 vereffeningen te doen samen met advocaten en door meer dan 100 begeleidingen van firma’s die door de afdeling Intensive Care van een bank werden opgevolgd. Op dat moment is een correcte en wettelijke vindingrijkheid nodig opdat de minste schade voor iedereen kan behaald worden.

Continue reading Voorbeelden van hoe de nieuwe wetgeving ‘Waarborgen roerende goederen’ door een niet-bank gebruikt kunnen worden