Verkoop/aankoop van een bedrijf, vestiging, afdeling

Welke ondersteuning geeft Van Hollebeke & C° op dit vlak?

Dit zijn de stappen die we samen met u zullen ondernemen:

1. Het bepalen van de doelstellingen

De reden om een bestaande activiteit te kopen of te verkopen moet onderbouwd worden met gekwantificeerde en realistische doelstellingen. Deze doelstellingen opstellen en mogelijk ook bijsturen is de rode draad in een verkoop-/aankoopproces. Zijn bovendien de doelstellingen gekend door de betrokken partijen?

2. Wie weet het best wie kandidaat koper/verkoper is

De koper/verkoper is de best geplaatste persoon om te weten wie kandidaat verkopers/kopers kunnen zijn. De koper/verkoper kent als geen ander de markt en de bewegingen in deze markt.

3. Het anoniem en diplomatisch verkennen van de kandidaat kopers/verkopers

Het laten benaderen van de kandidaat koper/verkoper door een derde die als doel heeft om op een diplomatische wijze een gesprek aan te gaan.

Dit gesprek moet toelaten om toekomstige gesprekken op een perfecte wijze te kunnen opstarten. Dit voor beide partijen die hun to do’s en not to do’s zullen aangeven.

Het heeft geen enkele zin om een gesprek op te starten waarvan men op voorhand weet dat er bijna geen kans op slagen is.

4. Het vinden van een gemeenschappelijk stappenplan

Het eerste officiële gesprek tussen de partijen zal uitsluitend gaan over de ‘spelregels’ die met elkaar zullen worden afgesproken opdat toekomstige technische gesprekken in een ‘voorspelbare’ omgeving kunnen verlopen.

Spelregels zijn o.a:

  • de formule opstellen die gebruikt zal worden om een transactiewaarde te kunnen bepalen;
  • de timing bepalen om tot een eindconclusie te komen;
  • al of niet exclusief onderhandelen;
  • de wijze waarop er controles zullen worden uitgevoerd en welke vragen beantwoord moeten worden;
  • hoe omgaan met negatieve adviezen/conclusies door derden gemaakt? Inzagerecht;
  • het ter beschikking stellen van een blanco transactiecontract;

Essentieel in deze fase is aandacht te hebben voor de correspondentie. Deze mag niet insinueren dat er reeds een verkoop-/aankoopcontract door de feiten bestaat.

5. Het uitvoeren van een technische, juridische controle op de stukken van de firma. En het bespreken van de bevindingen.

Erkende en aanvaarde specialisten zullen de controles doen en hun vragen beantwoorden.

Oplijsten van alle toekomstige risico’s die de transactie als gevolg zullen hebben.

De intensiteit aangeven van het toekomstige risico en het beheer ervan.

6. Plan maken i.v.m. het integreren van wat gekocht werd of de leegte van wat werd verkocht

Op het moment dat de technische controles aangeven dat er geen verrassingen te verwachten zijn, zal de integratie van mensen de volle aandacht moeten krijgen.

Een plan van integratie moet ook de aandacht krijgen van het middenkader.

Punten zoals bedrijfscultuur, verloning, welke software gebruiken, een aangepast organogram, wie zal welke functie bekleden, interne communicatie enz., moet dan asap opgestart worden.

7. Onderhandelingen afronden door een handtekening

Dit is de eenvoudigste stap op voorwaarde dat alle voorgaande stappen naar behoren werden uitgevoerd.

8. En wat dan?

Hopen dat u tot de 30% van de transactie behoort die aangeeft dat het de moeite waard was om de deal te sluiten.

Of dat u tot de 20% behoort die aangeeft dat de transactie niet echt voor- noch nadelen heeft gegeven. Het is OK.

Of dat u tot de 50% behoort die aangeeft dat men beter de transactie niet had gedaan.