Bemiddeling tussen bedrijven en banken. Ken je de ‘banktaal’ wel?

De communicatie in onze maatschappij evolueert voortdurend. Men communiceert sneller, er is meer data, men heeft communicatie niet altijd onder controle, soms is ze fake, maar ze is er wel.

Op het vlak van informatie vergaren over een firma, al of niet met een klantenbinding, heeft de bankwereld enorme sprongen gemaakt.

Deze verzameling aan bedrijfsinformatie, komende uit heel verschillende bronnen, worden zo verwerkt dat de bank aan elk bedrijf met een klantenrelatie een’Interne Risk Rate’ geeft.

Over welke bronnen beschikt de bank en is het goed dat een bedrijfsleider dit weet:

  • De gepubliceerde jaarrekeningen

Ideaal om alle soorten ratio’s en coëfficiënten op een automatische wijze te berekenen, en dit vergeleken over meerder boekjaren. Opgaande tendens of neerwaartse tendens?

 

  • Het betaalgedrag per kwartaal van jouw firma

De bank beschikt over indicaties van het betaalgedrag van de laatste 8 kwartalen. Hoe snel of traag betaalt het bedrijf zijn leveranciers? En is dit omdat er te weinig werkmiddelen zijn of omdat men de kredietverstrekking van de leveranciers wenst te rekken?

  • Een handelsrapport dat al of niet wordt gekocht

Welke personen treden in welke firma’s op als bestuurder?

Hoe evolueren deze firma’s? Of zitten ze allemaal in het zelfde schuitje?

Zijn er falingen bij, vereffeningen of WCO’s?

Of is het een zeer gezonde groep bedrijven?

  • Rangschikkingen per sector

Op welke plaats zit de firma in haar sector?

Vooraan, in het midden of achteraan?

  • De interne knipperlichten

Aantal keren dat er op de vervaldag onvoldoende provisie was op de rekening.

Aantal aangeboden domiciliëringen die zonder provisie waren.

Rotatie over de bedrijfsrekening ten opzichte van het totaal zakencijfer van de firma. Is de bank hoofdbankier of tweede of derde bankier met betrekking tot het betalingsverkeer?

  • De studiedienst van de bank

De bank zal bepaalde sectoren tijdelijk of permanent opvolgen en dit op macrovlak.

Doel is om te monitoren hoe een sector aan het evolueren is en wat mogelijk de toekomst zal brengen. Haar conclusies zal de bank toelaten om een bepaalde sector sterker te benaderen of zich uit deze sector te trekken.

  • De Bazel-normen spelen ook mee

Deze Europese normen bepalen op hun wijze mee hoe het risicoprofiel van jouw firma er zal moeten uitzien.

De kwaliteit van de boekhoudkundige informatie die tussentijds opgevraagd kan worden door uw bank.