Beheer toekomstige risico’s van een firma

De uitdaging voor Van Hollebeke & C° was dat:

In het kader van de ISO Certificatie 9001:2008 op naam van Van Hollebeke & C° heeft de Externe Auditor in 2015 een vierde boek laten maken.

Naast het Kwaliteitshandboek, het Procedurehandboek en de Registratiemap, werd er voor de eerste keer een boek Beheer Toekomstige Risico’s gemaakt voor het kantoor Van Hollebeke & C°.

Dit vierde ISO Certificatiehandboek werd door ‘DQS certificatie-instantie’ opgemerkt als zeer progressief.

DQS en collega’s hadden moeten vaststellen dat bedrijven met zeer goede kwaliteitshandboeken, met heel goede procedurehandboeken en met gedocumenteerde registratiemappen toch in faling zijn gegaan.

Reden: de toekomstige risico’s werden niet op een gestructureerde wijze gemonitord. Daardoor werd er meestal te laat gereageerd met nefaste gevolgen van dien.

Op korte termijn zullen alle bedrijven dit soort oefeningen moeten maken.

Verleden, heden en toekomst met een open vizier benaderen.

Wat kan Van Hollebeke & C° voor zijn klanten betekenen met betrekking tot het Beheer Toekomstige Risico’s?

Er wordt een scan gemaakt van uw firma met een beschrijving van alle managementdomeinen zoals die vandaag worden ingevuld.

Deze zal de basis vormen om op vandaag gekende, zekere en onzekere risico’s in kaart te brengen en er een kwalificatie aan te geven van hoog risico, middelmatig risico of laag risico.

Elk managementdomein krijgt vervolgens een opdracht voor de volgende 6 of 13 maanden met als doel het aangegeven risiconiveau te doen dalen.

Wat is het voordeel voor de firma van dit soort beleidsinstrument?

De leden van de Raad van Bestuur kunnen per 6 of 12 maanden een rapportering ontvangen over hoe de directie de toekomstige risico’s aan het beheren is. Wetende dat niemand de toekomst perfect kan voorspellen.

De directie kan de firma en het personeel op een positieve wijze aansturen om regelmatig naar de toekomst te kijken en hoe dit de werking van de firma mogelijk kan beïnvloeden.

Het Certificatieorgaan zal binnen enkele jaren dit vierde boek als onderdeel van de beoordeling van de firma gaan beschouwen.

Banken zullen op termijn, met betrekking tot de risicobeoordeling van hun klant, zich niet alleen kunnen baseren op het verleden (jaarrekeningen), het heden (kredietrapporten ), maar ook op de toekomst (Beheer Toekomstige Risico’s). Het zal 3D worden.

In een zeer veranderende wereld is een juiste, efficiënte en effectieve aanpassing van het bedrijfsbeleid op basis van een actieve screening van de toekomst noodzakelijk.

Ons Team

Ervaren CEO’s en ervaren leden Raad van Bestuur staan klaar om de nodige ondersteuning te geven en tools aan te reiken die nodig zijn om op een open wijze de toekomst bespreekbaar en beheerbaar te maken.

Dit kan alleen maar vertrouwen geven aan de firma, haar aandeelhouders, de directie en haar personeel.

Maar ook aan haar bank, klanten en leveranciers.